Ide o platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho. Je potrebné aby bola platba za objednaný tovar pripísaná na bankový účet Predávajúceho do 9 pracovných dní. V opačnom prípade môže byť Vaša Objednávka zrušená. Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo objednávky.

 

Účet Predávajúceho:
IBAN: SK4411000000002625176478
SWIFT (BIC): TATRSKBX
číslo účtu v Tatrabanke: 2625176478/1100