Aká? Aký? Aké?

Dieťa si vytiahne z kopy ľubovoľnú kartičku a pomenuje obrázok na nej. Dieťaťu položíme otázku, v našom prípade pre kartičku s jahodou: „Aká môže byť jahoda?“ Dieťa odpovedá a vymýšľa vlastnosti pre daný obrázok, napríklad:sladká, červená, malá, veľká, lesná…

Daná úloha rozvíja :
-slovnú zásobu
-sluchové vnímanie
-komunikačné schopnosti
-predstavivosť