Ako prichádzajú motýle na svet – vnímanie prírody

Ako prichádzajú motýle na svet…

Pripravíme si plastelínu, listy rastlín, edukačnú kartičku M ako Motýľ.
Dieťa sa najskôr oboznámi s ilustráciou na kartičke a pomenuje čo sa na kartičke nachádza. Potom sa dieťaťa opýtate: Vieš ako prichádzajú motýle na svet? Ak nie, teraz Ti vyrozprávam motýlí životný príbeh.

Položíme pred seba kartičku s motýľom a začneme rozprávať nižšie uvedený text, pričom názorne z plastelíny modelujeme to o čom rozprávame… až budeme mať pred sebou vymodelovaný celý životný cyklus motýľa. Následne dieťa vyzveme, aby nám pomohlo a budeme spoločne z plastelíny modelovať ďalšie vajíčka, húseničky a kukle pričom, nám dieťa voľne prerozpráva to, čo už vie o motýľoch. Na záver si môžete z plastelíny vymodelovať písmeno M ako motýľ.

TEXT: Motýľ kladie vajíčka na listy rastlín. Po 3 – 5 dňoch sa z vajíčka vyliahne húsenica. Húsenička sa živí šťavou z rastlín a listami. Je veľmi hladná – žravá, preto zje obrovské množstvo listov. Keď už je húsenica veľká, nájde si vhodné miesto na zakuklenie. Húsenica sa zakuklí a v kukle sa začnú diať zázraky… Húsenica sa v kukle premení na motýľa. Po niekoľkých dňoch obal kukly praskne a vylezie z nej motýľ, ktorý lieta z kvetinky na kvetinku a živí sa nektárom. Po 4 -7 dňoch po vykuklení je motýľ opäť pripravený klásť vajíčka.

Daná edukačná úloha je zameraná na:
• vnímanie prírody
• uvedomovanie si životného cyklu motýľa
• grafomotoriku
• drobnú prácu s rukami, kde dochádza ku koordinácií rúk
• schopnosť formulovať jednoduché rozvité vety