Bez slov – rozvoj neverbálneho prejavu

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka.

Stvárnite dej zveršovaného príbehu, ktorý sa nachádza na zadnej strane kartičky.

Rodič prečíta básničku dieťaťu a úlohou dieťaťa je zobrazovať všetko čo počuje. Dieťa vyjadruje básničku bez slov pomocou mimiky a gestikulačných pohybov, môže použiť aj prvky tanca.

Daná úloha je zameraná na rozvoj:

  • neverbálneho prejavu
  • tvorivosti a obrazotvornosti
  • pohotových reakcií
  • koncentrácie
  • schopnosti porozumenia obsahu a významu slov