Časté otázky

súvisiace s našimi edukačnými produktmi TROCHA INAK:

Na čo slúžia edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK slúžia na výučbu abecedy.

Avšak pri používaní edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK nejde iba o samotnú výučbu písmen abecedy, ale aj o komplexné nadobudnutie poznatkov z učebného predmetu slovenský jazyk (primárne vzdelávanie) + o získanie vedomostí z viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania. Dané poznatky dieťa získa pomocou edukačných úloh. Jednotlivé tipy na edukačné úlohy s kartičkami nájde v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY.

Využijeme edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK, keď už dieťa pozná abecedu?

Keď už dieťa ovláda abecedu edukačné kartičky mu poslúžia na upevnenie vedomostí a nadobudnutie nových vedomostí prostredníctvom edukačných úloh, ktoré sú zamerané napríklad na:

 • určovanie počtu slabík v slove
 • určovanie počtu slov vo vete
 • spájanie slabík do slov
 • určovanie pozície hlásky v slove
 • určovanie samohlások, spoluhlások a dvojhlások
 • určovanie krátkej a dlhej samohlásky
 • prepis tlačených písmen na písané písmená
 • rozvoj priestorového vnímania
 • schopnosť vnímania prírody a jej životných cyklov
 • rozvoj verbálneho prejavu
 • rozvoj koncentrácie, postrehu atď.

Spĺňajú edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Je možný osobný odber objednaného tovaru?

Osobný odber objednaného tovaru nie je možný.

Od akého veku dieťaťa sú vhodné edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK sú vhodné od 3 rokov veku dieťaťa. Avšak je to veľmi individuálne. Pokiaľ dieťa prejaví záujem o písmená a obrázky v skoršom veku, tak je vhodné ho v tom podporiť.

V zásade platí, aby oboznamovanie sa s abecedou a jej výučba bola bez nátlaku. Na začiatok niekedy iba stačí si s dieťaťom prezerať ilustrácie z kartičiek a čítať mu básničky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane edukačných kartičiek. Efektivita VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA abecedy nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na daných ilustráciách = podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z ilustrácie na kartičke.

Aké sú možnosti doručenia objednaného tovaru?

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom:

 • KURIÉRA: na Vami zadanú adresu
 • ZÁSIELKOVNE: na Vami vybrané výdajné miesto Zásielkovne
 • POŠTY: doporučene, 1 triedou na Vami zadanú adresu

Ako sa učiť s edukačnými kartičkami abeceda TROCHA INAK?

Samotné tipy na výučbu s kartičkami abeceda TROCHA INAK nájdete v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY. Výučba pomocou týchto edukačných úloh prebieha formou zážitkového učenia. Cieľom je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po nových informáciách. Pri realizovaní edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k VIZUÁLNEJ TECHNIKE UČENIA, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

Aké sú možnosti platby za objednaný tovar?

Za objednaný tovar môžete zaplatiť pomocou:

ONLINE PLATBY KARTOU: Ide o okamžitý spôsob zaplatenia za objednaný tovar na Stránke. Po zadaní objednávky zaplatíte svojou platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány GoPay. Stačí si pripraviť svoju platobnú kartu…

BANKOVÉHO PREVODU: Ide o platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho. Je potrebné, aby bola platba za objednaný tovar pripísaná na bankový účet Predávajúceho do 9 pracovných dní. V opačnom prípade môže byť Vaša Objednávka zrušená. Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo objednávky.

Účet Predávajúceho:
IBAN: SK4411000000002625176478
SWIFT (BIC): TATRSKBX
číslo účtu v Tatrabanke: 2625176478/1100

Zaujala Vás
naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.

Odber noviniek

Kliknutím "Prihlásiť sa na odber" potvrdzujem, že som si prečítal/la a súhlasím s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov.