ČASTÉ OTÁZKY

súvisiace s našimi edukačnými produktmi TROCHA INAK:

Na čo slúžia edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK slúžia na výučbu abecedy.

Avšak pri používaní edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK nejde iba o samotnú výučbu písmen abecedy, ale aj o komplexné nadobudnutie poznatkov z učebného predmetu slovenský jazyk (primárne vzdelávanie) + o získanie vedomostí z viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania. Dané poznatky dieťa získa pomocou edukačných úloh. Jednotlivé tipy na edukačné úlohy s kartičkami nájde v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY.

Spĺňajú edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Od akého veku dieťaťa sú vhodné edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK sú vhodné od 3 rokov veku dieťaťa. Avšak je to veľmi individuálne. Pokiaľ dieťa prejaví záujem o písmená a obrázky v skoršom veku, tak je vhodné ho v tom podporiť.

V zásade platí, aby oboznamovanie sa s abecedou a jej výučba bola bez nátlaku. Na začiatok niekedy iba stačí si s dieťaťom prezerať ilustrácie z kartičiek a čítať mu básničky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane edukačných kartičiek. Efektivita VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA abecedy nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na daných ilustráciách = podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z ilustrácie na kartičke.

Ako sa učiť s edukačnými kartičkami abeceda TROCHA INAK?

Samotné tipy na výučbu s kartičkami abeceda TROCHA INAK nájdete v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY. Výučba pomocou týchto edukačných úloh prebieha formou zážitkového učenia. Cieľom je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po nových informáciách. Pri realizovaní edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k VIZUÁLNEJ TECHNIKE UČENIA, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

Aké sú možnosti platby za objednaný tovar?

Za objednaný tovar môžete zaplatiť pomocou:

ONLINE PLATBY KARTOU: Ide o okamžitý spôsob zaplatenia za objednaný tovar na Stránke. Po zadaní objednávky zaplatíte svojou platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány GoPay. Stačí si pripraviť svoju platobnú kartu…

BANKOVÉHO PREVODU: Ide o platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho. Je potrebné, aby bola platba za objednaný tovar pripísaná na bankový účet Predávajúceho do 9 pracovných dní. V opačnom prípade môže byť Vaša Objednávka zrušená. Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo objednávky.

Účet Predávajúceho:
IBAN: SK10 8330 0000 0029 0200 9150
SWIFT (BIC): FIOZSKBA
Číslo účtu: 2902009150/8330

Je možný osobný odber objednaného tovaru?

Osobný odber objednaného tovaru nie je možný.

Aké sú možnosti doručenia objednaného tovaru?

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom:

 • KURIÉRA: na Vami zadanú adresu
 • ZÁSIELKOVNE: na Vami vybrané výdajné miesto Zásielkovne
 • POŠTY: doporučene, 1 triedou na Vami zadanú adresu
Využijeme edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK, keď už dieťa pozná abecedu?

Keď už dieťa ovláda abecedu edukačné kartičky mu poslúžia na upevnenie vedomostí a nadobudnutie nových vedomostí prostredníctvom edukačných úloh, ktoré sú zamerané napríklad na:

 • určovanie počtu slabík v slove
 • určovanie počtu slov vo vete
 • spájanie slabík do slov
 • určovanie pozície hlásky v slove
 • určovanie samohlások, spoluhlások a dvojhlások
 • určovanie krátkej a dlhej samohlásky
 • prepis tlačených písmen na písané písmená
 • rozvoj priestorového vnímania
 • schopnosť vnímania prírody a jej životných cyklov
 • rozvoj verbálneho prejavu
 • rozvoj koncentrácie, postrehu atď.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.