Doplňovačka – zacielené na sluchové vnímanie

Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a identifikovať ich poradie v slove.
Pred dieťa položíme niekoľko kartičiek (dve, tri, štyri – čím viac, tým väčšia náročnosť).
Povieme prvú slabiku slova z jednej kartičky, ktorá je položená pred dieťaťom (napr. MO) .

Úlohou dieťaťa je správne doplniť zvyšok slova (…TÝĽ) a danú kartičku so správnou ilustráciou zodvihnúť.

Daná úloha rozvíja :
▪️sluchové vnímanie
▪️schopnosť uvedomiť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova
▪️komunikačné schopnosti