Dieťa si vytiahne z kopy ľubovoľnú kartičku (napr. J ako Jahoda) a pomenuje obrázok na nej. Dieťaťu položíme otázku, v našom prípade pre kartičku s jahodou: „Aká môže byť jahoda?“ Dieťa odpovedá a vymýšľa vlastnosti (prídavné mená) pre daný obrázok, napríklad: sladká, červená, malá, veľká, lesná, zelená,…
Dieťa si môže na výkres nakresliť jahodu (obrázok z kartičky) a k nemu napísať čo najviac prídavných mien (aká môže byť jahoda?).

Edukačná úloha rozvíja: slovnú zásobu, sluchové vnímanie, komunikačné schopnosti, predstavivosť, schopnosť tvoriť prídavné mená (t. j. schopnosť pomenovať vlastnosti vecí, ľudí, zvierať, dejov, okolností, …), schopnosť spresňovať význam alebo vlastnosti podstatných mien