Šatí a oblieka, no sama je nahá.
Cez uško nitku, krajčír jej ťahá.
Čo je to?

Dieťa nájde správnu odpoveď na jednej z kartičiek (pomenuje ilustráciu a hlásku, na ktorú sa daná ilustrácia začína). Hádanky sú pre deti vhodnou aktivitou na rozvoj myslenia, predstavivosti a logického uvažovania.