Dieťa si vyberie ľubovoľnú kartičku, ktorá ho momentálne zaujme, … oboznámi sa s obrázkom a písmenkom na kartičke. Z druhej strany kartičky dieťaťu prečítame iba časť prvej vety. Úlohou dieťaťa je ľubovoľne doplniť vetu a rozvíjať príbeh. Napríklad pri kartičke J ako Jahoda: Šla jahoda pre vodu, lebo …“ si chcela uvariť čaj, sa chcela napiť, sa chcela umyť, sa chcela pozrieť ako vyzerá v odraze vody, atď.“ Vymyslený príbeh si dieťa môže nakresliť na výkres, alebo si ho môžeme spoločne pantomimicky zahrať.

Táto edukačná úloha podporuje: predstavivosť a tvorivé myslenie, sluchové vnímanie, pozornosť, rozvoj a tempo reči, schopnosť tvoriť slová v správnych tvaroch, schopnosť tvoriť vety…