Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L). Vyberieme kartičky s dohodnutými hláskami H, L a položíme ich pred dieťa. Dieťa prečíta hlásky z kartičiek (H ako hrad, L ako lampáš) a „zaspí“. To znamená, že si skloní hlavu, prípadne si ľahne na lavicu.

Dospelý začne postupne vyslovovať rôzne slová (napr. hus, jahoda, krokodíl, mama, …). Ihneď ako povieme slovo začínajúce na jednu z dohodnutých hlások H alebo L (napr. hus, hruška, lastovička…) dieťa sa „zobudí“ a zodvihne hlavu a aj  kartičku s danou hláskou.

Edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, schopnosť rozlišovať hlásky, schopnosť vyslovovať správne hlásky, slovnú zásobu, …