Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako Lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu so všetkými zmyslami…

Ako by ste nakreslili praskanie ohňa?

Edukačná úloha je zameraná na rozvoj: fantázie, obrazotvornosti, tvorivosti, … Tvorivosť spočíva aj v tom, keď dokážeme spájať zmysly, ktoré zvyčajne spolu nespájame.

Danou edukačnou úlohu môžeme podporiť medzipredmetové vzťahy a využiť ju na prepojenie témy oheň a nebezpečné situácie.
Podporné otázky k téme oheň a nebezpečné situácie: „ Na čo slúži človeku oheň? Ako si dokáže človek urobiť oheň? Kde si sa všade stretol/la s ohňom? Aké materiály sú horľavé? Môže byť oheň nebezpečný? Ako uhasíš oheň? Čo urobíš, keď vznikne požiar? Čo môže byť príčinou požiarov? Aké číslo má záchranná hasičská služba? Čo všetko uvedieš v telefonáte záchrannej hasičskej službe, keď chceš nahlásiť požiar? „