Vyberieme z krabičky kartičku s obrázkom električky, dieťa sa s ňou oboznámi. Prečítame si básničku o električke (druhá strana kartičky), rozprávame sa o tom ako sa správame počas jazdy v električke (nekonzumujeme nápoje a jedlo, nie sme hluční, nevyrušujeme šoféra, uvoľníme miesto starším,…). Následne dáme dieťaťu úlohu : „Nakresli (povedz) čo najviac nápadov, čo by ťa prekvapilo v električke?!“ Možno sa dozviete, že by to bola odkladacia polička na časopisy, veľkonočná výzdoba na oknách,atď….

Daná úloha je zameraná na divergentné myslenie, ktoré napomáha rozvíjať tvorivosť. Divergentné myslenie je také, ktoré nevedie k jednej správnej odpovedi, ale vyžaduje vyprodukovať čo najviac návrhov a riešení.