Čo sa zmenilo?

Tréning koncentrácie.

Na stôl položíme 4-5 kartičiek. Spoločne ich s dieťaťom spočítame. Potom si dieťa kartičky prezrie, oboznámi sa s nimi a pomenuje ilustrácie/písmenká na nich. Následne sa otočí chrbtom k stolu. Zatiaľ zmeníme poradie kartičiek. Potom sa dieťaťa opýtame :“Čo sa zmenilo?“ Dieťa odpovie a opíše aké zmeny nastali. Napríklad: anjel bol prvý a cibuľa posledná v poradí, zamenili si miesto. Po opísaní zmien môže kartičky usporiadať do pôvodného poradia.
Edukačná úloha rozvíja: postreh, koncentráciu a pozornosť, vizuálnu pamäť, schopnosť vyjadrovať sa, slovnú zásobu…