ČO SOM SCHOVAL/LA?

Pozornosť a pamäť

Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na kartičke pomenuje. Potom sa dieťa otočí chrbtom a my zatiaľ jednu kartičku schováme. Následne sa dieťaťa opýtame: „Povedz, čo som schoval/la?“
Edukačná úloha rozvíja: pozornosť a pamäť, koncentráciu, schopnosť sústrediť sa, slovnú zásobu.