Na čo myslím?

Schopnosť opisovať veci.

Na stôl vyberieme 3-4 kartičky. Začneme slovne opisovať jednu z kartičiek napríklad: „Rastie v zemi, je štipľavá, slzia z nej oči, je plná vitamínov,…“ Potom dieťaťu povieme: „Uhádni na čo myslím?“ Keď dieťa správne odpovie, následne ukáže na danú kartičku s ilustráciou a pomenuje ju napríklad: C ako Cibuľa. Úlohy si s dieťaťom môžeme zameniť a bude hádať dospelý.
Edukačná úloha podporuje: predstavivosť, schopnosť sústrediť sa, postreh, prehĺbenie slovnej zásoby, schopnosť opisovať veci, schopnosť rozmýšľať o veciach v súvislostiach…