Otázky a odpovede

Rozvoj intelektu

Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky (napríklad: V ako Vrana, E ako Električka, J ako Jahoda, S ako Snehuliak). Dieťaťu ukážeme obrázok a spoločne ho pomenujeme. Potom mu kladieme jednoduché otázky, ktoré s obrázkom súvisia. Napríklad:“ Prečo vrana lieta? Prečo električka nemá pneumatiky? Prečo jeme jahody vtedy, keď sú červené? Prečo sa snehuliak na jar roztopí?“

Úlohy je vhodné si navzájom zamieňať (dieťa kladie otázky, dospelý odpovedá).
Daná edukačná úloha rozvíja: logické myslenie, pozornosť, slovnú zásobu, schopnosť formulovať vety a vyjadrovať sa, schopnosť klásť otázky, všeobecný intelekt, chápanie javov a dejov súvisiacich so životom a prírodou.