Robot

Slabikovanie

Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá na slabiky napríklad: „ci-bu-ľa“ – dopomáhame si rytmickým sprievodom (tlieskanie, klopkanie, poskakovanie atď. …). Dieťa je tlmočník a slovo zloží: „cibuľa“. Úlohy je vhodné striedať a súčasne striedať aj ich poradie. Najskôr rozpráva robot, potom tlmočník. Po určitej chvíľke rozpráva prvý tlmočník a následne robot.
Edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, sústredenosť, schopnosť skladať a rozkladať slová na slabiky, fonematické a fonologické uvedomovanie, rytmické cítenie.