Schovávačka TROCHA INAK

Motorika a koordinácia oboch rúk

Ľubovoľné kartičky obmotáme stuhou alebo špagátom. Úlohou dieťaťa je zistiť a následne pomenovať/ napísať do zošita aké písmenko/obrázok je „schovaný “ pod stuhou. Deti si môžu dať navzájom medzi sebou preteky, kto skôr odmotá stuhu a zistí aké písmenko je na kartičke.
Daná úloha rozvíja: jemnú motoriku, schopnosť vykonávať presné pohyby, koordináciu oboch rúk, stimuláciu drobných svalov prstov, rúk a zápästia.