Skupina pojmov

Logický úsudok a zrakové vnímanie

Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá (chobotnica, motýľ, opica, zebra) + jednu kartičku na ktorej nie je zviera (napr. lampáš). Spolu s dieťaťom najskôr pomenujeme, čo je nakreslené na kartičkách. Následnou úlohou dieťaťa je vybrať tú kartičku, ktorá logicky nepatrí do skupiny obrázkov.

  • Dieťa môže doplniť ďalšie slová (zvieratá), ktoré môžu patriť do skupiny pojmov ZVIERA (napr. ovca, koza, pes, mačka, včela…).
  • Dieťa môže napodobniť zvuky, ktoré spomínané zvieratá vydávajú a dospelý môže hádať o aké zviera ide. Úlohy si môžu navzájom zamieňať.
  • Zvieratá môžeme napodobňovať pantomimicky a medzi sebou hádať o aké zviera ide.
  • Rozprávame sa o tom, čím sa spomínané zvieratá živia a aký je rozdiel medzi úžitkovými a divokými zvieratami.

Daná úloha precvičuje: triedenie pojmov do skupín, logický úsudok, zrakové vnímanie, predstavivosť, trpezlivosť, slovnú zásobu, základné poznatky o spôsobe života zvierat, …