Snehuliakove pocity

Obrazotvornosť a imaginácie

Dieťa si zoberie kartičku so snehuliakom. Zatvorí oči a predstaví si, že je snehuliak, ktorý stojí na lúke a vonku začína byť teplo. Úlohou dieťaťa je opísať a nakresliť svoje pocity.
Edukačná úloha je zameraná na: tvorivé vnímanie, rozvoj fantázie, obrazotvornosť, imagináciu.