Vymysli a nakresli príbeh

Rozvoj predstavivosti

Dieťa si náhodne vyberie tri kartičky z krabičky. Následne sa oboznámi s obrázkami na kartičkách. Na základe obrázkov na kartičkách si vymyslí príbeh, ktorý najskôr prerozpráva a následne nakreslí.
Daná edukačná úloha prehlbuje slovnú zásobu, podporuje plynulosť reči, stimuluje schopnosť vyjadrovať sa a rozvíjať myšlienky, rozvíja predstavivosť a fantáziu.