Zmeň slovo

Samohláska A

Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: hmatom, možnosť obtiahnuť prštekom tvar písmena, poukážeme na vizuálnu zhodu s obrázkom anjela a taktiež na zvukovú zhodu písmena A so slovom anjel. Následne pozorujeme veci v priestore okolo seba ( napr.: v triede, na školskom dvore, v telocvični, v lese…) Dieťa veci v priestore jednotlivo pomenuje a v danom slove vždy zamení všetky samohlásky len na samohlásku A. Napr.: pohár – pahár, anjel – anjal, stena- stana, tabuľa – tabaľa, okno – akna, dvere – dvara, ucho – acha, atď. … Pri tomto učení vznikne veľa zábavných a úsmevných slov. Tie najsmiešnejšie slová si môžete napísať na výkres a nakresliť k ním veľký úsmev. Prípadne takéto záhadné slová môžu byť vašou spoločnou tajnou šifrou – rečou na dnešný deň, nikto Vám nebude rozumieť 
Daná edukačná úloha rozvíja: schopnosť uvedomovať si hláskovú štruktúru slov, schopnosť správne vyslovovať hlásky, schopnosť rozlišovať samohlásky, slovnú zásobu a komunikačné schopnosti, sluchové vnímanie.