Edukačné úlohy s kartičkami
TROCHA INAK

Edukačné úlohy patria medzi aktivizujúce vyučovacie metódy a súčasne slúžia na fixáciu preberaného učiva. Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie, vizuomotoriku, grafomotoriku, rozvoj reči, jazyka a komunikácie alebo matematické schopnosti.

Pri realizácii nasledovných edukačných úloh dochádza pomocou vizuálnej techniky učenia k efektívnemu podvedomému vnímaniu tvarov písmen alebo číslic, ktoré sa nachádzajú na edukačných kartičkách a v prípade číslic sa zároveň aktivuje schopnosť dieťaťa rozlišovať kvantitatívnu hodnotu čísel.

 

Hádanka

Hádanka

Logické uvažovanie Šatí a oblieka, no sama je nahá.Cez uško nitku, krajčír jej ťahá.Čo je to?Dieťa nájde ...
AKÁ? AKÝ? AKÉ?

AKÁ? AKÝ? AKÉ?

Dieťa si vytiahne z kopy ľubovoľnú kartičku (napr. J ako Jahoda) a pomenuje obrázok na nej. Dieťaťu položíme ...
Nekonečný príbeh

Nekonečný príbeh

Rozvoj reči Dieťa si vyberie ľubovoľnú kartičku, ktorá ho momentálne zaujme, … oboznámi sa s obrázkom a ...
Prekvapenia v električke

Prekvapenia v električke

Rozvoj divergentného myslenie Vyberieme z krabičky kartičku s obrázkom električky, dieťa sa s ňou oboznámi. ...
Praskanie ohňa

Praskanie ohňa

Nakresli zvuk Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako Lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu ...
Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Rozvoj intelektu Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky (napríklad: V ako Vrana, E ako Električka, J ako ...
Zmeň slovo

Zmeň slovo

Samohláska A Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: ...
Písmenkový budíček

Písmenkový budíček

Rozlišovanie hlások Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L). Vyberieme ...
Robot

Robot

Slabikovanie Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá ...
ČO SOM SCHOVAL/LA?

ČO SOM SCHOVAL/LA?

Pozornosť a pamäť Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na ...
Schovávačka TROCHA INAK

Schovávačka TROCHA INAK

Motorika a koordinácia oboch rúk Ľubovoľné kartičky obmotáme stuhou alebo špagátom. Úlohou dieťaťa je ...
Skupina pojmov

Skupina pojmov

Logický úsudok a zrakové vnímanie Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá ...