Edukačné úlohy s kartičkami
TROCHA INAK

Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti.

Pri realizácií nasledovných edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k vizuálnej technike učenia, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

Praskanie ohňa

Praskanie ohňa

Nakresli zvuk Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako Lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu ...
Prekvapenia v električke

Prekvapenia v električke

Rozvoj divergentného myslenie Vyberieme z krabičky kartičku s obrázkom električky, dieťa sa s ňou oboznámi. ...
Nekonečný príbeh

Nekonečný príbeh

Rozvoj reči Dieťa si vyberie ľubovoľnú kartičku, ktorá ho momentálne zaujme, … oboznámi sa s obrázkom a ...
AKÁ? AKÝ? AKÉ?

AKÁ? AKÝ? AKÉ?

Prídavné mená Dieťa si vytiahne z kopy ľubovoľnú kartičku (napr. J ako Jahoda) a pomenuje obrázok na nej. ...
Hádanka

Hádanka

Logické uvažovanie Šatí a oblieka, no sama je nahá.Cez uško nitku, krajčír jej ťahá.Čo je to?Dieťa nájde ...
Nájdi rozdiel

Nájdi rozdiel

Rozlišovanie detailov Z krabičky vyberieme kartičku (napr. U ako Uhorka). Obrázok uhorky nakreslíme ...
Odkvitnutá púpava

Odkvitnutá púpava

Vyberieme z krabičky kartičku s písmenom P ako Púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi: pozorovanie ...
Doplňovačka

Doplňovačka

Sluchové vnímanie Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a ...
Kto ďalej  zájde?

Kto ďalej zájde?

Sla-bi-ko-vé preteky Spoločne sa postavme s dieťaťom na určenú pomyselnú štartovaciu čiaru. Z krabičky si ...
Kde je?

Kde je?

Zamerané na priestorové vnímanie Táto edukačná úloha precvičuje priestorové vnímanie a orientáciu v ...
Uhádni hmatom

Uhádni hmatom

Tréning jemnej motoriky Pripravíme si pre dieťa rôzne veci, predmety + krabičku s edukačnými kartičkami a ...
Zdrobneniny

Zdrobneniny

Hra so slovami Z krabičky vyberieme ľubovoľné kartičky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať zdrobneninu k ...