Samotné tipy na výučbu s kartičkami abeceda TROCHA INAK nájdete v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY. Výučba pomocou týchto edukačných úloh prebieha formou zážitkového učenia. Cieľom je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po nových informáciách. Pri realizovaní edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k VIZUÁLNEJ TECHNIKE UČENIA, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.