Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK slúžia na výučbu abecedy.

Avšak pri používaní edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK nejde iba o samotnú výučbu písmen abecedy, ale aj o komplexné nadobudnutie poznatkov z učebného predmetu slovenský jazyk (primárne vzdelávanie) + o získanie vedomostí z viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania. Dané poznatky dieťa získa pomocou edukačných úloh. Jednotlivé tipy na edukačné úlohy s kartičkami nájde v sekcii EDUKAČNÉ ÚLOHY.