Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK sú vhodné od 3 rokov veku dieťaťa. Avšak je to veľmi individuálne. Pokiaľ dieťa prejaví záujem o písmená a obrázky v skoršom veku, tak je vhodné ho v tom podporiť.

V zásade platí, aby oboznamovanie sa s abecedou a jej výučba bola bez nátlaku. Na začiatok niekedy iba stačí si s dieťaťom prezerať ilustrácie z kartičiek a čítať mu básničky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane edukačných kartičiek. Efektivita VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA abecedy nastáva už vtedy, keď dieťa dokáže udržať svoju pozornosť na daných ilustráciách = podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z ilustrácie na kartičke.