Kto ďalej zájde? – pozoruj sla-bi-ky

Postavte sa s dieťaťom na Vami určenú pomyselnú štartovaciu čiaru. Z krabičky si náhodne vyťahujte po jednej kartičke a začnite sa posúvať vpred (krokovať) na základe jej počtu slabík. Napr. : motýľ = 2 slabiky = 2 kroky. Kartičky si ťahajte dovtedy pokiaľ sa Vám neminú. Vyhráva ten, kto ďalej zájde.

Slabika sa vyslovuje na jedno otvorenie úst. Podľa toho, koľkokrát pri vyslovení slova pohnete bradou, sánkou = počet slabík v slove.

Pri určovaní počtu slabík v slove si môžete pomáhať rytmickým sprievodom, tlieskaním, klopkaním, bubnovaním, dupaním, skákaním,…

Ešte môžete využiť aj popisovateľný povrch kartičiek a ku každej ilustrácii nakreslite toľko bodiek, koľko má dané slovo slabík. Alebo môžete slovo rozdeliť na slabiky čiarkami, prípadne oblúčikmi určiť počet slabík v slove.

Daná edukačná úloha podporuje :
▪️vnímanie slabík
▪️vnímanie rytmu
▪️rozvoj reči
▪️sluchové rozlišovanie slabík
a je vhodná aj ako tréning na nácvik čítania.