Na čo myslím?

Na stôl vyberieme 2-3 kartičky. Začneme slovne opisovať jednu z kartičiek:

„Rastie v zemi, je štipľavá, slzia z nej oči, je plná vitamínov,…“ Potom dieťaťu povieme: „Uhádni na čo myslím?“ Keď dieťa správne odpovie, ukáže na danú kartičku s ilustráciou. Následne si úlohy s dieťaťom vymeníme a budeme hádať my.

Daná úloha podporuje:

  • predstavivosť
  • schopnosť sústrediť sa
  • postreh
  • prehĺbenie slovnej zásoby
  • schopnosť opisovať veci
  • schopnosť rozmýšľať o veciach v súvislostiach