Nedokončený príbeh… – možnosť ako rozvíjať reč

Dieťa si vyberie ľubovoľnú kartičku, ktorá ho momentálne zaujme, … oboznámi sa s obrázkom na kartičke.

Z druhej strany kartičky dieťaťu prečítame prvú časť vety ( zveršovaného príbehu). Úlohou dieťaťa je doplniť a rozvíjať spoločne s rodičom pokračovanie navodeného príbehu.
Napr.: Šla jahoda pre vodu, lebo si chcela uvariť čaj.
Rodič pokračuje:“ Čaj si chcela uvariť preto, aby bola zdravá.“
Atď….
Vymyslený príbeh si môžeme potom spolu s dieťaťom nakresliť na výkres, alebo si ho pantomimicky zahrať.

Daná úloha podporuje :
▪️predstavivosť a tvorivé myslenie
▪️sluchové vnímanie
▪️pozornosť
▪️rozvoj a tempo reči
▪️schopnosť tvoriť slová v správnych tvaroch
▪️schopnosť tvoriť vety