Odkvitnutá púpava – pozorovanie prírody

Vyberieme z krabičky kartičku s písmenom P ako púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi :

1.) vizuálne s ilustráciou púpavy

2.) prečítame mu básničku z druhej strany kartičky.

Dieťa má stále pred sebou kartičku s púpavou, pričom sa začneme rozprávať o púpave… :“Keď púpava odkvitne po krajine lieta púpavové páperie – malé padáčiky. Tie malé padáčiky sú semienka púpavy. Vietor ich roznáša sem a tam po krajine. Keď malý padáčik -semienko dopadne na zem, tak na tom mieste z neho vyrastie neskôr nová púpava.“

Podporné otázky :
▪️Vedia sa semienka premiestňovať po krajine?
▪️Kto roznáša semienka po krajine?
▪️Čo vyrastie z malého padáčika – semienka, keď dopadne na zem?
Externá aktivita:
Na najbližšej prechádzke sa deti môžu zahrať na vetrík. Deti vyhľadajú na lúke odkvitnutú púpavu… fúkajú do nej a rozsievajú semienka.

Daná edukačná úloha je zameraná na uvedomenie si životného cyklu rastlín, konkrétne na rozmnožovanie rastlín.