Otázky a odpovede – spôsob rozvoja intelektu

Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky. Dieťaťu ukážeme obrázok, pomenujeme ho.

Potom mu kladieme jednoduché otázky, ktoré s obrázkom súvisia.

Napríklad:“ Prečo vrana lieta? Prečo električka nemá pneumatiky? Prečo jeme jahody vtedy, keď sú červené? Prečo sa snehuliak na jar roztopí?“  Úlohy je vhodné si navzájom zamieňať (dieťa kladie otázky, my odpovedáme).

Daná úloha rozvíja:

logické myslenie
pozornosť
slovnú zásobu
schopnosť formulovať vety a vyjadrovať sa
všeobecný intelekt
chápanie javov a dejov súvisiacich so životom a prírodou