Písmenkový budíček – rozlišovanie hlások

Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L).

Vyberieme kartičky s dohodnutými hláskami H, L a položíme ich pred dieťa. Dieťa prečíta hlásky z kartičiek (H ako hrad, L ako lampáš) a „zaspí“. To znamená, že si skloní hlavu.

My začneme postupne vyslovovať rôzne slová (napr. hus, jahoda, krokodíl, mama, …). Akonáhle povieme slovo začínajúce na jednu z dohodnutých hlások H alebo L (napr. hus, hruška, lastovička…) dieťa sa „zobudí“ a zodvihne hlavu a aj  kartičku s danou hláskou . Úlohy si môžeme s dieťaťom po určitej dobe zameniť.

Daná úloha rozvíja:

  • sluchové vnímanie
  • schopnosť rozlišovať hlásky
  • schopnosť vyslovovať správne hlásky
  • slovnú zásobu