Povedz, čo som schoval/-a?

Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na kartičke pomenuje. Potom sa dieťa otočí chrbtom a my zatiaľ jednu kartičku schováme. Následne sa dieťaťa opýtame: „Povedz, čo som schoval?“

Daná úloha rozvíja:

  • pozornosť a pamäť
  • koncentráciu
  • schopnosť sústrediť sa
  • slovnú zásobu