Praskanie ohňa – nakresli zvuk

Zapojte fantáziu a všetky zmysly…

Vyberte si z krabičky kartičku s lampášom, v ktorom horí oheň.

Ako by ste nakreslili praskanie ohňa?

Tvorivosť spočíva aj v tom, keď dokážeme spájať zmysly, ktoré zvyčajne spolu nespájame.

Daná úloha je opäť zameraná na rozvoj:
▪️fantázie
▪️obrazotvornosti
▪️tvorivosti