PRE ŠKOLY

Zaujala Vás VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA?

Chcete sa pripojiť k pedagógom, ktorí nám z praxe potvrdzujú efektívnosť vizuálnej techniky učenia?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.


Ako didaktická pomôcka sú edukačné kartičky využiteľné:

  • v materských školách v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby a vhodné na získanie vedomostí z viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania
  • v základných školách v rámci vyučovania na hodinách učebného predmetu slovenského jazyka
  • v rôznych ročníkoch pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • v špeciálnych školách
  • v logopedických ambulanciách

Pridajte sa aj Vy do zoznamu škôl, ktoré vďaka vizuálnej technike učenia zlepšujú vzdelávacie podmienky svojich žiakov.

Tento zoznam neustále rastie…

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.


telefonický kontakt: 0905 364 033, 0905 353 256

email: info@trochainak.sk

 Tešíme sa na spoluprácu!