Pre školy

Zaujala Vás
VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA?

Chcete sa pripojiť k pedagógom, ktorí nám z praxe potvrdzujú efektívnosť vizuálnej techniky učenia?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Ako didaktická pomôcka sú edukačné kartičky
využiteľné pre:

Pridajte sa aj Vy do zoznamu škôl, ktoré vďaka vizuálnej technike učenia zlepšujú vzdelávacie podmienky svojich žiakov.
Tento zoznam neustále rastie…

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:
+421 905 364 033
+421 905 353 256

Tešíme sa na spoluprácu!

Máte nejaké otázky?