0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
Q

Abeceda a Čísla TROCHA INAK – anglický jazyk

30,00  s DPH

EFEKTÍVNA VÝUČBA ABECEDY A ČÍSLIC V ANGLICKOM JAZYKU!

Alphabet and Numbers BIT DIFFERENTLY sú popisovateľné edukačné kartičky pomocou, ktorých objavíte efektivitu VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA a s ľahkosťou sa Vaše deti naučia abecedu a číslice v anglickom jazyku.

Edukačné kartičky odporujú a rozvíjajú:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
– plynulosť reči a slovnú zásobu
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
-zapamätanie si tvaru písmen a čísel
-motiváciu pri výučbe písmen a čísel
-aktiváciu jemnej motoriky
-schopnosť rozlišovať kvantitatívne hodnoty čísel
– predstavu početnosti
– zručnosť vymenovať číselný rad
– základné matematické zručnosti a matematické myslenie
– koncentráciu a pozornosť
– mentálny vývoj dieťaťa

Edukačné kartičky sú vhodné pre:
– domáce vzdelávanie
– materské školy
– základné školy
– jazykové kurzy
– centrá voľného času

Výnimočná edukačná pomôcka pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen a čísel v ANGLICKOM JAZYKU prostredníctvom:

VIZUÁLNEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

VIZUÁLNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých čísel.  Tvarom sa samotné číslice a ilustrácie navzájom na seba podobajú. Číslica je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.

KVANTITATÍVNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu, početnosť zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná.
Napríklad číslica 2 je vizuálne zhodná s ilustráciou labute a zároveň je v ilustrácii obsiahnutá kvantitatívna hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No predsa 2! – To znamená, že dochádza ku kvantitatívnej zhode čísla a ilustrácie vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu a početnosť čísla.)

FONETICKEJ ZHODY písmen a ilustrácií:
Zvuková zhoda písmen abecedy a ilustrácií (ich prvou hláskou) je samozrejmosťou.

PRÍBEHU opisujúceho a vystihujúceho ilustráciu:
Na zadnej strane edukačnej kartičky sa nachádza zveršovaná príbeh, ktorý vystihuje a opisuje podstatu ilustrácie. Čo predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá tvar písmen, čísel a kvantitatívnu hodnotu čísel.

 

Balenie obsahuje: 37edukačných kartičiek z toho:
-26 písmen anglickej abecedy (od A po Z)
– 10 čísel (od 1 po 10)
Rozmer edukačných kartičiek: 7,5×13 cm
Hrúbka kartičiek: 1 mm
Povrch kartičiek: popisovateľný a stierateľný fixkou na to určenou, fixku nájdete TU
Jazyková verzia: anglický jazyk
Odporúčaný vek: 3 roky

 

 

Ďalšie edukačné produkty: