Q

Abeceda TROCHA INAK edukačná maľovanka

Pre veľký záujem je tento tovar momentálne vypredaný.
ĎAKUJEME VÁM!
O jeho naskladnení Vás budeme informovať na sociálnych sieťach.

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Edukačná maľovanka abeceda TROCHA INAK napomáha pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen prostredníctvom:

VIZUÁLNEJ ZHODY
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

FONETICKEJ ZHODY
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačná maľovanka abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– grafomotorické zručnosti a výtvarné cítenie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
schopnosť vyvíjať primeranú intenzitu tlaku na podložku
mentálny vývoj dieťaťa

Maľovanka abeceda TROCHA INAK napomáha pri vizuálnej technike výučby abecedy ako podporný edukačný prvok na rozpoznávanie tvarov písmen.
Každý list maľovanky je samostatný a jednostranný, vďaka čomu si môžete tvorbu Vášho dieťaťa vystaviť a ponechať v priestoroch detskej izby. Takto bude mať dieťa kresbu neustále na očiach, čo je vynikajúcou podpornou pomôckou pri vizuálnej technike učenia abecedy, t. j. dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z vlastnoručne vyfarbeného obrázku.
Kvalita a hrúbka papiera maľovanky zabezpečuje, že nedochádza k presakovaniu farieb na zadnú stranu listu maľovanky.

Balenie obsahuje: 27 x edukačné maľovanky (formát A4)
1x farebná predloha písmen (od A po Z – formát A4)
Papier: 200 g/m2
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Edukačné maľovanky neslúžia ako hračka.
Vyrobené na Slovensku.

Prečo je maľovanka abeceda TROCHA INAK vhodná ako edukačný prvok? Pretože:

  • formát maľovanky A4 zabezpečuje pohyb, ktorý vychádza z celej paže (čím sa môže predísť kŕčovitému držaniu farbičky)
  • dochádza k precvičovaniu maľovania v líniách
  • dieťa sa učí trénovať tlak hrotu farbičky na podložku (vhodné ako tréning k nácviku písania)
  • pri vyfarbovaní maľovanky dieťa rozvíja svoje výtvarné cítenie
  • dochádza k súhre ruky a oka
  • dieťa vníma priestor maľovanky v súvislosti so smerom vedenej čiary (vhodné ako tréning priestorovej predstavivosti)
  • dieťa trénuje správne uchopenie farbičky
  • maľovanie podporuje pohyby rúk a prstov (vhodné ako tréning motoriky)
  • podporuje vnímanie farieb

Ďalšie edukačné produkty: