0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
Q

Abeceda TROCHA INAK edukačné kartičky

18,00  s DPH

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

– VIZUÁLNEJ ZHODY Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Dieťa si tak dokáže prirodzene ilustráciu predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena. V tomto prípade sa do procesu výučby zapája aj zrak a nielen sluch ako bolo doposiaľ zvykom – dochádza tak k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

– FONETICKEJ ZHODY Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

– PRÍBEHU Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. Čo predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

Tipy na edukačné úlohy s edukačno-pracovnými kartičkami nájdete tu.

 

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
– plynulosť reči a slovnú zásobu
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– mentálny vývoj dieťaťa
– koncentráciu a pozornosť

Povrch edukačných kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu. Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar písmen a cibriť grafomotoriku.

  • Balenie obsahuje: 27 kusov kartičiek (veľká tlačená abeceda)
  • Rozmer kartičiek: 7,5 x 13 cm
  • Hrúbka kartičiek: 1 mm
  • Odporúčaný vek: 3 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

 

Viac informácii o Abecede Trocha Inak

 

 

Spojili sme vizuálnu techniku učenia abecedy s hudbou…
Zaspievajte si s Robom Pappom aj Vy ?

 

  ABECEDA TROCHA INAK – EDUKAČNÁ PESNIČKA

Hudba vnáša do procesu výučby pozitívnu atmosféru a umožňuje zapojiť počas edukácie všetky zmysly, čo je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú pamäť.

Tóny a rytmus pesničky pomáhajú fixovať učivo a rozvíjať kognitívne schopnosti dieťaťa.

Edukačná pesnička Abeceda TROCHA INAK môže v rámci výučby slúžiť ako hudobné pozadie. Možno ju taktiež využiť aj na to, aby zmenšila nervozitu počas výučby a vyvolala u detí záujem o preberané učivo.

 

 

 

 

Ďalšie edukačné produkty: