Q

Abeceda TROCHA INAK edukačné kartičky

15,00  s DPH

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

– VIZUÁLNEJ ZHODY Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Dieťa si tak dokáže prirodzene ilustráciu predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena. V tomto prípade sa do procesu výučby zapája aj zrak a nielen sluch ako bolo doposiaľ zvykom – dochádza tak k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

– FONETICKEJ ZHODY Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

– PRÍBEHU Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. Čo predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

Vymazať

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
– plynulosť reči a slovnú zásobu
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– mentálny vývoj dieťaťa
– koncentráciu a pozornosť

Povrch edukačných kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.
Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar písmen a cibriť grafomotoriku.
Tipy na edukačné úlohy s edukačno-pracovnými kartičkami nájdete tu.

  • Balenie obsahuje: 27 kusov kartičiek
  • Rozmer kartičiek: 7,5 x 13 cm
  • Hrúbka kartičiek: 1 mm
  • Odporúčaný vek: 3 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Ďalšie edukačné produkty: