0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
Q

Abeceda a Čísla TROCHA INAK edukačné nálepky

6,00  s DPH

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Edukačné nálepky Abeceda a Čísla TROCHA INAK uľahčujú výučbu abecedy a čísel  prostredníctvom:

VIZUÁLNEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.
VIZUÁLNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých čísel. Tvarom sa samotné číslice a ilustrácie navzájom na seba podobajú. Číslica je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.
KVANTITATÍVNEJ ZHODY číslic a ilustrácií
Ilustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu, početnosť zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná. Napríklad číslica 2 je vizuálne zhodná s ilustráciou labute a zároveň je v ilustrácii obsiahnutá hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No predsa 2! – To znamená, že dochádza ku kvantitatívnej zhode čísla a ilustrácie, vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu a početnosť čísla.)
FONETICKEJ ZHODY písmen a ilustrácií
Zvuková zhoda písmen abecedy a ilustrácií (ich prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Abeceda a Čísla TROCHA INAK edukačné nálepky podporujú a rozvíjajú:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
-predstavu početnosti
-plynulosť reči a slovnú zásobu
– mentálny vývoj dieťaťa

Edukačné nálepky sú vhodné ako motivačný prvok pri výučbe alebo ako doplnok pri rôznych edukačných a didaktických úlohách. Dokážu u detí vyvolať záujem o preberané učivo a súčasne eliminujú nervozitu detí počas výučby.
Tipy na edukačné úlohy nájdete: tu

Balenie obsahuje:  165 edukačných nálepiek, 5 motivačno-hodnotiacich nálepiek
Rozmer: 2,5 x 2,5 cm
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Vyrobené na Slovensku.

UPOZORNENIE: Edukačné nálepky nie sú vhodné pre deti mladšie ako tri roky. Hrozí nebezpečenstvo udusenia, prehltnutia alebo vdýchnutia drobných častí. Pri používaní edukačných nálepiek nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby.

 

Ďalšie edukačné produkty: