Q

Abeceda TROCHA INAK edukačné nálepky

2,00  s DPH

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Edukačné nálepky abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy na základe:

VIZUÁLNEJ ZHODY
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

Do procesu výučby sa zapája aj zrak a nielen sluch, ako bolo doposiaľ zvykom, čím dochádza k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

FONETICKEJ ZHODY
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačné nálepky abeceda TROCHA INAK podporujú a rozvíjajú:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
– mentálny vývoj dieťaťa

Edukačné nálepky abeceda TROCHA INAK sú vhodné ako motivačný prvok pri výučbe alebo ako doplnok pri rôznych edukačných úlohách.

Balenie obsahuje: 81 edukačných nálepiek
-rozmer: 2,5 x 2,5 cm
-papier: 80 g/m2
jazyková verzia: slovenský jazyk

Vyrobené na Slovensku.

UPOZORNENIE: Edukačné nálepky nie sú vhodné pre deti mladšie ako tri roky. Hrozí nebezpečenstvo udusenia, prehltnutia alebo vdýchnutia drobných častí. Pri používaní edukačných nálepiek nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby.