0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
Q

Logopédia TROCHA INAK logopedické plagáty

36,00  s DPH

Spojenie dlhoročnej logopedickej praxe a vizuálnej techniky učenia.

Logopedické plagáty sú efektívnou logopedickou pomôckou pre deti, ktorá slúži na:
– rozvoj reči a jazykových schopností dieťaťa
– odstránenie nesprávnych návykov pri vyslovovaní hlások
– zlepšenie motorickej obratnosti rečových orgánov
– rozvoj sluchového vnímania a sluchovej pamäti
– nácvik správneho dýchania pri reči
– posilnenie fonematického a fonologického uvedomovania

sú zamerané na správnosť vyslovovania artikulačne náročných hlások:
– S, Z, C, Š, Ž, Č
– L, Ľ, R, F, K, CH

 

 

Logopédia TROCHA INAK

napomáhajú pri správnom vyslovovaní hlások a uľahčujú ich nácvik pomocou:
vizuálnej zhody písmena a ilustrácie
– fonetickej zhody písmena a ilustrácie (jej prvou hláskou)
– dychovej a artikulačnej rozcvičky
– básničky

Logopedické plagáty TROCHA INAK sú zamerané na výslovnosť artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH. Obsahujú jednoduchý popis s grafikou, ako správne vysloviť konkrétnu hlásku. Súčasťou logopedických plagátov sú cvičenia zamerané na tréning hlásky v skupinách so samohláskami + básnička, ktorá slúži na precvičovanie danej hlásky.
Logopedické plagáty TROCHA INAK taktiež obsahujú dychovú a artikulačnú rozcvičku. Úlohou dychovej rozcvičky je docieliť správne dýchanie počas výslovnosti jednotlivých hlások, čím sa zabezpečí lepší a čistejší rečový prejav. Cieľom artikulačnej rozcvičky je zlepšiť hybnosť jazyka, pier, sánky, podnebia a mimických svalov tváre.

Logopedické plagáty TROCHA INAK,… ako s nimi pracovať?
Pri nácviku hlások a pri komunikácii s dieťaťom je potrebné dodržovať nasledovné:
– na dieťa rozprávajte zrozumiteľne
– nepýtajte sa dieťaťa viacero otázok naraz
– neskáčte dieťaťu do reči, trpezlivo čakajte pokiaľ dieťa vyjadrí celú svoju myšlienku
– na dieťa nevyvíjajte prílišný tlak
– vyhýbajte sa prílišnému kritizovaniu
– na nácvik hlások si vytvorte dostatočný časový priestor, ideálne každý deň
– aspoň 15 minút (v závislosti od veku a individuálnych potrieb dieťaťa)
– tešte sa spolu s dieťaťom z jeho úspechov

Logopedické plagáty TROCHA INAK sú vhodné na domáce využitie, ako aj na použitie v materských školách, v špeciálnych a logopedických poradniach.

Balenie obsahuje:
1x logopedický plagát zameraný na správnu výslovnosť hlások S, Z, C, Š, Ž, Č – formát A1
1x logopedický plagát zameraný na správnu výslovnosť hlások L, Ľ, R, F, K, CH – formát A1
1x logopedický plagát s dychovou a artikulačnou rozcvičkou – formát A1

Balené v papierovom tubuse. Dodáva sa bez rámu.
Vyrobené na Slovensku.

Logopedické plagáty neslúžia ako hračka.
UPOZORNENIE:
Pri používaní logopedických plagátov a pri realizovaní dychovej a artikulačnej rozcvičky nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby, hrozí tu nebezpečenstvo poranenia, udusenia, prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí.
Logopédia TROCHA INAK – logopedické plagáty nenahrádzajú osobný prístup logopéda a jeho terapeutické postupy! Slúži ako doplnková logopedická pomôcka so súborom logopedických cvičení.

 

Ďalšie edukačné produkty: