0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
Q

Prvé písmená – pracovné listy na nácvik písania

12,00  s DPH

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA
Abeceda TROCHA INAK – PRVÉ PÍSMENÁ pracovné listy sú určené na nácvik písania písaných a tlačených písmen malej a veľkej abecedy.

Pracovné listy sú zamerané:
– na nácvik písania všetkých 46 písmen slovenskej abecedy v písanej aj v tlačenej podobe

rozvíjajú:
– grafomotorickú zručnosť a písanie
– vizuálno-motorickú zručnosť
– zrakovú diferenciáciu (schopnosť rozoznávať jednotlivé prvky a ich detaily)
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– základy písanej reči a gramotnosti
– koncentráciu a pozornosť
– mentálny vývoj dieťaťa

uľahčujú nácvik písania písmen prostredníctvom:
– vizuálnej zhody písmena a nápovedného obrázku
– fonetickej zhody písmena a nápovedného obrázku
– pomocných linajok
– nápomocného značenia
– zväčšeného tvaru písmena v úvodnom riadku
– pracovných listov bez tlačiarenskej väzby, ktoré sú prispôsobené potrebám dieťaťa

 

Pracovné listy Abeceda TROCHA INAK – PRVÉ PÍSMENÁ sú určené na nácvik písania písaných a tlačených písmen malej a veľkej abecedy. Ide o samostatné pracovné listy formátu A4 bez tlačiarenskej väzby, čo umožňuje dieťaťu pri písaní voľný a plynulý pohyb ruky. Nácvik každého písmena abecedy je rozvrhnutý na jednu dvojstranu. Jedna strana pracovného listu je zameraná na nácvik písania písaných písmen a druhá strana pracovného listu je zameraná na nácvik písania tlačených písmen. Rozloženie nácviku písania písmen na samostatných pracovných listoch umožňuje diferencovanú výučbu a nácvik písania jednotlivých písmen je možné prispôsobiť rôznym typom učebníc, resp. rôznemu poradiu preberaných – vyvodzovaných hlások/písmen.
Prostredníctvom vyobrazenia jednotlivých písmen abecedy na konci riadku sú pracovné listy vhodné aj pre potreby nácviku písania ľavou rukou.
Pracovné listy obsahujú obrázky smejkov, ktoré slúžia na sebahodnotienie žiakov a ako motivačný prvok vo výučbe.
Súčasťou obalu je aj memorovacia tabuľka, ktorá obsahuje celú slovenskú abecedu. Memorovacia tabuľka znázorňuje stručný prehľad tvarov písmen písanej a tlačenej abecedy. Cieľom memorovacej tabuľky je podporiť schopnosť dieťaťa naučiť sa vymenovať a napísať písmená v abecednom poradí. Za účelom rozlíšenia samohlások a spoluhlások sú v memorovacej tabuľke samohlásky označené modrou farbou.

Balenie obsahuje:
 – 46 obojstranných pracovných listov určených na nácvik písaných a tlačených písmen malej a veľkej abecedy (formát A4)
– metodické odporúčania pri práci s pracovnými listami Abeceda TROCHA INAK – PRVÉ PÍSMENÁ
– memorovaciu tabuľku s písanou a tlačenou abecedou v abecednom poradí

Obalom produktu je box s gumičkou (formát A4). Je vyrobený z kvalitného papiera s laminovaným povrchom, ktorý bezpečne ochráni pracovné listy pred poškodením + gumička uzavrie box a zabraňuje vypadávaniu pracovných listov.

 Odporúčaný vek: 6 rokov
Vyrobené na Slovensku.

Ďalšie edukačné produkty: