Q

Vianočný balíček TROCHA INAK

27,00  s DPH

Koľko vedomostí sa zmestí pod stromček?

 

Za každých 54,- €  hodnoty nákupu v e-shope  môžete získať jeden Vianočný balíček TROCHA INAK iba za symbolických päť centov. (vianočný balíček TROCHA INAK sa automaticky načítava a aktualizuje v nákupnom košíku)

 

Vianočný balíček TROCHA INAK obsahuje:
1 x Abeceda TROCHA INAK edukačný plagát (A2)
1 x Abeceda TROCHA INAK edukačné CD
1x Písmená b, d TROCHA INAK edukačné listy (A4)

Abeceda TROCHA INAK  – edukačný plagát

Edukačný plagát abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:
– VIZUÁLNEJ ZHODY
Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Dieťa si tak dokáže prirodzene ilustráciu predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.
– FONETICKEJ ZHODY
Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Edukačný plagát abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:
– vizuálnu predstavivosť a myslenie
– zrakovú pamäť a zrakové vnímanie
– sluchovú pamäť a sluchové vnímanie
– mentálny vývoj dieťaťa

Balenie obsahuje 1 kus edukačného plagátu.
Formát:
A2 (420×594 mm)
Papier: 200 g/m2
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Odporúčaný vek: 3 roky

Edukačný plagát neslúži ako hračka.
Balené v papierovom tubuse. Dodáva sa bez rámu.
Vyrobené na Slovensku.


Abeceda TROCHA INAK – edukačné CD

Spojili sme vizuálnu techniku učenia abecedy s hudbou…
Zaspievajte si zhudobnenú Abecedu TROCHA INAK s Robom Pappom aj Vy 🙂

Hudba vnáša do procesu výučby pozitívnu atmosféru a umožňuje zapojiť počas edukácie všetky zmysly, čo je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú pamäť.
Tóny a rytmus pesničky pomáhajú fixovať učivo a rozvíjať kognitívne schopnosti dieťaťa.
Edukačná pesnička Abeceda TROCHA INAK môže v rámci výučby slúžiť ako hudobné pozadie. Možno ju taktiež využiť aj na to, aby zmenšila nervozitu počas výučby a vyvolala u detí záujem o preberané učivo.

CD obsahuje zhudobnenú Abecedu TROCHA INAK.
Minutáž pesničky: 12:11 min
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Odporúčaný vek: 3 roky
Edukačné CD neslúži ako hračka.
Vyrobené na Slovensku.


Písmená b, d TROCHA INAK – edukačné listy

Písmená b, d TROCHA INAK sú edukačné listy, ktoré napomáhajú pri výučbe a rozpoznávaní tvarov písmen b, d prostredníctvom:
– VIZUÁLNEJ ZHODY
Písmená b, d sú stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie.
– FONETICKEJ ZHODY
Zvuková zhoda písmen b, d a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.
– PRÍBEHU
Vizuálne a zvukové spojenie písmen b, d a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom, ktorý poukazuje na podstatu ilustrácie.

Písmená b, d TROCHA INAK sú edukačné listy, ktoré sú vynikajúce vďaka vizuálnej technike učenia ako pomôcka pri rozoznávaní písmen b, d. Často je pre deti veľmi zložité rozlíšiť tieto dve písmená, pretože ide o ich zrkadlový obraz, čo býva pre veľa detí mätúce.
Súčasťou edukačných listov sú tri nosné karty, ktoré sú jednotlivo zamerané na písmeno b, písmeno d, a tretia karta je pre obe písmená. Na týchto kartách je vždy samotné písmeno s vizuálne zhodnou ilustráciou a na druhej strane karty sa nachádza zveršovaný príbeh, ktorý vystihuje podstatu ilustrácie na prednej strane. Súčasťou edukačných listov sú aj vizuálne a grafomotorické cvičenia.

Tieto edukačné listy sú zamerané na rozvoj:
 – zrakovej diferenciácie (schopnosti rozoznávať jednotlivé prvky a ich detaily)
– vizuálnej predstavivosti a myslenia
– zrakovej pamäti a zrakového vnímania
– sluchovej pamäti a sluchového vnímania
– grafomotorických zručností a výtvarného cítenia
– mentálneho vývoja dieťaťa

Balenie obsahuje: 11 x edukačné listy (obojstranné) – formát A4
2 x edukačné listy /maľovanka (jednostranné) – formát A4
Jazyková verzia: slovenský jazyk
Papier: 200g/m2
Odporúčaný vek: 3 roky
Vyrobené na Slovensku.

 

Ďalšie edukačné produkty: