Ako chutí J

Táto edukačná úloha je zameraná na rozvíjanie zmyslov a spoznávanie písmena J. Pripravíme si edukačné kartičky a jahody.

Z krabičky vyberieme kartičku s písmenom J ako Jahoda a následne prejdeme k oboznamovaniu sa s písmenom J pomocou:

  1. SLUCHU: dieťa pomenuje ilustráciu, čo sa na nej nachádza – upriamime pozornosť na zvukovú zhodu písmena J a prvej hlásky slova Jahoda
  2. ZRAKU: dieťa si vizuálne spojí samotný tvar písmena J s ilustráciou Jahody – táto vizuálna technika učenia je umožnená len vďaka vizuálnej zhode tvaru písmena a ilustrácie, (prirodzenou súčasťou ilustrácie Jahody je samotné písmeno J)
  3. CHUTI: dieťa ochutná jahody a opíše ich chuť – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči
  4. ČUCHU: dieťa si privonia k miske s jahodami a opíše ich vôňu – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči
  5. HMATU: dieťa skúma prstami drsný povrch jahody a jej jednotlivé semienka na povrchu, následne opíše čo cíti

Čím viac zmyslov dieťa zapojí do procesu výučby, tým je výučba efektívnejšia. V mozgu dieťaťa sa vytvára viac nervových spojov, vďaka ktorým si dieťa dokáže vybaviť informácie z výučby aj neskôr – dochádza k lepšiemu zapamätaniu a pochopeniu novej informácie.