Bez slov

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka. Úlohou dieťaťa pri tejto edukačnej úlohe je stvárniť dej básničky, ktorý sa nachádza na zadnej strane edukačnej kartičky.

Dospelý prečíta básničku dieťaťu a úlohou dieťaťa je zobrazovať gestami všetko čo počuje. Dieťa stvárňuje básničku bez slov pomocou mimiky a gestikulačných pohybov, pričom môže použiť aj prvky tanca. Variant tejto edukačnej úlohy môže byť taký, že sa realizuje bez zásahu dospelej osoby, t.j. jedno dieťa číta básničku a druhé dieťa stvárňuje obsah a význam slov, ktorý mu bol prečítaný v básničke.

Edukačná úloha je zameraná na rozvoj: neverbálneho prejavu, tvorivosti a obrazotvornosti, pohotových reakcií, koncentrácie, schopnosti porozumenia obsahu a významu slov.