Doplňovačka

Sluchové vnímanie

Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a identifikovať ich poradie v slove.
Pred dieťa položíme niekoľko kartičiek (dve, tri, štyri, päť – čím viac, tým väčšia náročnosť). Povieme prvú slabiku slova z jednej kartičky, ktorá je položená pred dieťaťom (napr. MO) . Úlohou dieťaťa je správne doplniť zvyšok slova (…TÝĽ) a danú kartičku so správnou ilustráciou zodvihnúť (M ako Motýľ).
Daná edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, schopnosť uvedomiť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova, komunikačné schopnosti, …