Kto ďalej zájde?

Sla-bi-ko-vé preteky

Spoločne sa postavme s dieťaťom na určenú pomyselnú štartovaciu čiaru. Z krabičky si náhodne vyťahujeme po jednej kartičke a začneme sa posúvať vpred (krokovať) na základe jej počtu slabík. Napr.: M ako Motýľ = 2 slabiky = 2 kroky. Kartičky si ťaháme dovtedy pokiaľ sa nám neminú. Vyhráva ten, kto ďalej zájde. Takto si môžu dať deti medzi sebou navzájom „slabikové preteky“.
Slabika sa vyslovuje na jedno otvorenie úst. Podľa toho, koľkokrát pri vyslovení slova pohnete bradou, sánkou = počet slabík v slove. Pri určovaní počtu slabík v slove si dieťa môže pomáhať rytmickým sprievodom, tlieskaním, klopkaním, bubnovaním, dupaním, skákaním,…
Zároveň môžeme využiť popisovateľný povrch kartičiek a ku každej ilustrácii dieťa nakreslí toľko bodiek, koľko má dané slovo/ilustrácia slabík. Alebo môže samotné slovo na zadnej strane kartičky rozdeliť na slabiky čiarkami, prípadne oblúčikmi určiť počet slabík v slove.
Daná edukačná úloha podporuje: vnímanie slabík, vnímanie rytmu, rozvoj reči, sluchové rozlišovanie slabík a je vhodná aj ako tréning na nácvik čítania.