Nájdi rozdiel

Rozlišovanie detailov

Z krabičky vyberieme kartičku (napr. U ako Uhorka). Obrázok uhorky nakreslíme niekoľkokrát na výkres. Pričom iba prvá kresba bude úplná, pri ostatných kresbách úmyselne vynechávame detaily (napr. nenakreslíme oko, obočie, úsmev alebo ruku uhorky atď.). Takto si môžu aj deti navzájom medzi sebou pripraviť pre toho druhého výkres s kresbami a ten druhý bude hľadať rozdiely. Úlohou dieťaťa je vyhľadať a pomenovať, čím sa líši prvý nakreslený obrázok od tých ostatných na výkrese . Obrázky si môže dieťa potom vyfarbiť a dokresliť chýbajúce detaily.
Táto edukačná úloha je zameraná na rozvoj zrakovej diferenciácie. Je to schopnosť rozoznávať jednotlivé prvky a ich detaily. Táto schopnosť je potrebná pri rozlišovaní číslic a písmen, aby nedochádzalo k ich zámene (napr. T-L, 6-9).