Odkvitnutá púpava

Pozorovanie prírody

Vyberieme z krabičky kartičku s písmenom P ako Púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi:
1.vizuálne s ilustráciou púpavy,
2. prečítame si básničku z druhej strany kartičky.

Dieťa má stále pred sebou kartičku s púpavou, pričom sa začneme rozprávať o púpave… “Keď púpava odkvitne po krajine lieta púpavové páperie – malé padáčiky. Tie malé padáčiky sú semienka púpavy. Vietor ich roznáša sem a tam po krajine. Keď malý padáčik -semienko dopadne na zem, tak na tom mieste z neho vyrastie neskôr nová púpava.“
Podporné otázky: Vedia sa semienka premiestňovať po krajine? Kto roznáša semienka po krajine? Čo vyrastie z malého padáčika – semienka, keď dopadne na zem?
Externá aktivita: Na najbližšej prechádzke sa deti môžu zahrať na vetrík. Deti vyhľadajú na lúke odkvitnutú púpavu… fúkajú do nej a rozsievajú semienka.
Daná edukačná úloha je zameraná na uvedomenie si životného cyklu rastlín, konkrétne na rozmnožovanie rastlín.