Uhádni hmatom

Tréning jemnej motoriky

Pripravíme si pre dieťa rôzne veci, predmety + krabičku s edukačnými kartičkami a vložíme to do košíka, látkového vrecka alebo krabice (napr. zošit, papier, knižku, loptičku, kocky , farbičky, gumu, jablko, atď. + krabičku s edukačnými kartičkami) – predmety nesmú byť ostré, aby neprišlo k poraneniu.
Úlohou dieťaťa je hmatom určiť a rozoznať o aký predmet ide. Úlohu vykonávame tak, že dieťaťu zaviažeme šatkou oči a ono si z košíka vyberá rôzne predmety a podľa hmatu sa snaží určiť o aký predmet ide. Pokiaľ je to pre dieťa náročné, je vhodné mu predtým predmety ukázať, umožniť mu, aby si ich vzalo do ruky, pomenovalo ich a až potom začneme realizovať túto edukačnú úlohu .
Daná edukačná úloha prispieva k rozvoju hmatového vnímania, ktoré súvisí s rozvojom jemnej motoriky a grafomotoriky. Tú školáci potrebujú predovšetkým pri nácviku písania.