Zdrobneniny

Hra so slovami

Z krabičky vyberieme ľubovoľné kartičky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať zdrobneninu k ilustrácii, ktorá sa nachádza na kartičke: napr. motýľ – motýlik (anjel – anjelik, cibuľa – cibuľka, jahoda – jahôdka, chobotnica – chobotnička, atď.).
Podporná otázka pre dieťa: „Ako voláme motýľa, ktorý je maličký?“ Podporná grafomotorická aktivita: Dieťa na výkres nakreslí veľkého motýľa a malého motýlika, pričom pod obrázky napíše ich pomenovanie (motýľ – motýlik).
Táto edukačná úloha rozvíja aktívnu slovnú zásobu dieťaťa a dieťa sa zároveň učí si uvedomovať, že jedno slovo môže mať aj viacero tvarov.